เขตเลือกตั้งที่ 1 : ( หมู่ที่1บ้านแวนนาริน, หมู่ที่2บ้านนากลาง, หมู่ที่9บ้านปวงคำ, หมู่ที่10บ้านกลาง, หมู่ที่11บ้านโฮ่ง, หมู่ที่16บ้านใหม่น้ำผึ้ง, หมู่ที่17บ้านผายอง)

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่