เขตเลือกตั้งที่ 2 : ( หมู่ที่3บ้านปู, หมู่ที่5บ้านฮ่อมต้อ, หมู่ที่7บ้านป่าหก, หมู่ที่8บ้านม่วงสามปี, หมู่ที่12บ้านใหม่ศิวิไล, หมู่ที่13บ้านแพะหนองห้า)

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่